برنامه آزمون عملی مجدد رشته های غیر رایانه طبق لیست ارسالی از آموزشگاههای آزاد تا 5 شهریور 89:تذکز:مربیان کارگاه به عنوان ناظر میتوانند در آزمون حضور داشته باشند- همراه داشتن ماشین حساب برای کار آموزان رشته حسابداری الزامی است -کار آموزان راس ساعت تعیین شده در محل حضور داشته باشند -ارائه کارت شناسائی توسط کار آموزان الزامی بوده و در صورت نداشتن کارت شناسائی معتبر آزمون بعمل نخواهد آمد.

نام رشته

نام آموزشگاه

جمع

تاریخ آزمون عملی

ساعت آزمون

محل برگزاری

کارور PLCدرجه 2

ادواری

1

1389/6/28

8صبح

شریفی

شریفی

3

1389/6/28

8صبح

جمع

 

3

 

لوله کشی و نصاب حرارت مرکزی

هومن

2

1389/6/22

8صبح

هومن

جمع

 

2

 

پرورش قارچ دکمه ای

طلوع طلائی

3

1389/6/23

15عصر

مرکز شماره 1

قارچ طلائی

1

1389/6/23

15عصر

مرکز شماره 1

جمع

 

4

 

قالی بافی درجه 2

ادواری

1

1389/6/28

15عصر

پاسارگادنو

اثر ماندگار

2

1389/6/27

15عصر

اثر ماندگار

جمع

 

2

 

نقاشی درجه 1

شاهین

3

1389/7/1

8صبح

رنگ شادی

کریمی

4

1389/7/3

8صبح

کریمی

جمع

 

7

 

آشپز درجه 1

سبو

1

1389/6/24

8صبح

سبو

جمع

 

1

 

آشپز درجه 2

ادواری

2

1389/6/23

8صبح

مارال

سبو

1

1389/6/24

8صبح

سبو

کدبانوی ایرانی

1

1389/6/23

8صبح

مارال

جمع

 

2

 

لباس شب و عروس

پارسین

2

1389/6/24/25

8صبح

محدثه

محدثه

1

1389/6/24/25

8صبح

محدثه

جمع

 

3

 

نازکدوز زنانه

ادواری

5

1389/6/24/25

9صبح

علوی

علوی

2

1389/6/24/25

8صبح

علوی

ماهوت

1

1389/6/24/25

8صبح

ماهوت

جمع

 

3

 

فروش بلیط پرواز داخلی

آرتا

2

1389/6/28

9صبح

آرتا

جمع

 

2

 

فروش بلیط پرواز خارجی

آرتا

5

1389/6/28

9صبح

آرتا

جمع

 

5

 

پذیرشگر هتل

آرتا

6

1389/6/28

9صبح

آرتا

جمع

 

6

 

سرپرست پذیرش هتل

آرتا

7

1389/6/28

9صبح

آرتا

علوم نوین

6

1389/6/29

11صبح

علوم نوین

جمع

 

13

 

مدیر خانه داری هتل

آرتا

5

1389/6/28

9صبح

آرتا

جمع

 

5

 

اتاق دار هتل

آرتا

2

1389/6/28

9صبح

آرتا

جمع

 

2

 

تعمیر تلفن همراه

ارتباط نوین

1

1389/6/25

13عصر

مرکز خواهران

ادواری

7

1389/6/25

13عصر

مرکز خواهران

تکنیک نوین

4

1389/6/25

13عصر

مرکز خواهران

طیف موبایل

2

1389/6/23

17عصر

مرکز خواهران

ظرافت

6

1389/6/25

15عصر

مرکز خواهران

متخصصین فردا

4

1389/6/24

17عصر

مرکز خواهران

جمع

 

24

 

اتومکانیک

ادواری

3

1389/6/21

15عصر

پیرنیا

پیرنیا

5

1389/6/21

15عصر

پیرنیا

رایان خودروگستر

2

1389/6/22

15عصر

پارس صنعت

کیوانفر

10

1389/6/22

15عصر

پارس صنعت

جمع

 

17

 

تعمیر برق خودرو

پیرنیا

2

1389/6/27

15عصر

پیرنیا

جمع

 

2

 

 

 

پیرایش مردانه 1

قائد

1

1389/6/24

8صبح

قائد

جمع

 

1

 

پیرایش مردانه 2

ادواری

1

1389/6/24

8صبح

قائد

قائد

3

1389/6/24

8صبح

قائد

جمع

 

3

 

عکاسی

سیاه و سفید

1

1389/6/23

8صبح

سیاه و سفید

سیاه و سفیدنو

1

1389/6/24

8صبح

سیاه و سفیدنو

جمع

 

2

 

آرایش و پیرایش زنانه

آی رخ

1

1389/6/22

8صبح

آی رخ

سولماز

2

1389/6/24

8صبح

سولماز

ایرانا

3

1389/6/22

8صبح

ایرانا

بانوی من

1

1389/6/29

8صبح

الهام

ستاره شرق

1

1389/7/7

8صبح

ستاره شرق

جوانمردی

1

1389/6/24/23

8صبح

جوانمردی

قصر

2

1389/6/25

8صبح

قصر

راحله

1

1389/6/23

8صبح

گل رخ

موژان

3

1389/6/25

8صبح

موژان

ونوس

4

1389/6/27

8صبح

ونوس

جمع

 

19

 

پیرایش موی زنانه

آراد

1

1389/7/3/4

8صبح

آراد

ادواری

5

1389/7/3/4

8صبح

آراد

تندیس

3

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

روناک

4

1389/6/23-28

8صبح

روناک

شهرزادگان

1

1389/6/29/28

8صبح

شهرزادگان

جمع

 

14

 

کاربرد مواد شیمیایی

آراد

1

1389/7/3/4

8صبح

آراد

تندیس

2

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

روناک

5

1389/6/23-28

8صبح

روناک

شهرزادگان

1

1389/6/29/28

8صبح

شهرزادگان

جمع

 

9

 

 

 

آرایشگر موی زنانه

بانوی من

1

1389/6/29

8صبح

الهام

تندیس

1

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

روناک

2

1389/6/23-28

8صبح

روناک

نیلوفرانه

1

1389/6/27

8صبح

ونوس

جمع

 

5

 

متعادل ساز چهره زنانه

بانوی من

1

1389/6/29

8صبح

الهام

ادواری

1

1389/6/29

8صبح

الهام

تندیس

1

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

روناک

2

1389/6/23-28

8صبح

روناک

ستاره شهر

1

1389/6/30

8صبح

ستاره شهر

قصر

2

1389/6/25

8صبح

قصر

هستی نوین

1

1389/6/27

8صبح

هستی نوین

جمع

 

9

 

کلاه گیس باف با موی طبیعی

تندیس

5

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

جمع

 

5

 

پیرایشگر ابرو و صورت زنانه

تندیس

2

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

روناک

2

1389/6/23-28

8صبح

روناک

ستاره شهر

2

1389/6/30

8صبح

ستاره شهر

ستاره شرق

1

1389/7/7

8صبح

ستاره شرق

جمع

 

7

 

آرایشگر ناخن

تندیس

1

1389/7/3/4

8صبح

تندیس

جمع

 

1

 

برق صنعتی

ادواری

11

1389/6/30

9صبح

هرم 1

هرم 1

4

1389/6/30

9صبح

هرم 1

خلدبرین

5

1389/6/24

9صبح

خلدبرین

جمع

 

9

 

نقشه کش ساختمان درجه 2

ایران پارس

5

1389/7/3

8صبح

مرکز سنجش

ادواری

15

1389/7/7

8صبح

مرکز سنجش

امیری 2

21

1389/7/3

11صبح

مرکز سنجش

پارت

9

1389/7/3

8صبح

مرکز سنجش

پوریا

8

1389/7/3

14عصر

مرکز سنجش

جام جم

3

1389/7/3

8صبح

مرکز سنجش

زهد

2

1389/7/3

14عصر

مرکز سنجش

ساعی 2

6

1389/7/3

14عصر

مرکز سنجش

ساعی 1

9

1389/6/31

8صبح

مرکز سنجش

سهند

12

1389/6/31

11صبح

مرکز سنجش

سهند نو

8

1389/6/31

8صبح

مرکز سنجش

کانون فنی و حرفه ای آموزش

1

1389/7/3

8صبح

مرکز سنجش

محاط

13

1389/6/31

14عصر

مرکز سنجش

تابش نوین

2

1389/7/3

14عصر

مرکز سنجش

نوید

7

1389/6/31

14عصر

مرکز سنجش

هرم 1

15

1389/7/1

8صبح

مرکز سنجش

هرم 3

6

1389/6/31

11صبح

مرکز سنجش

جمع

 

142

 

نقشه کش ساختمان درجه 1

امیری 2

2

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

ادواری

9

1389/7/7

11صبح

مرکز سنجش

جام جم

2

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

زهد

1

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

ساعی 2

6

1389/7/7

11صبح

مرکز سنجش

ساعی 1

3

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

سهند

1

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

سهند نو

3

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

تابش نوین

3

1389/7/7

8صبح

مرکز سنجش

ماهان دژ

3

1389/7/1

11صبح

مرکز سنجش

هرم 3

2

1389/7/1

8صبح

مرکز سنجش

جمع

 

35

 

بنای سفتکار

ایران پارس

1

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

امیری 2

8

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

ادواری

4

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

پارت

1

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

پوریا

2

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

سهند نو

2

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

هرم 1

7

1389/7/8

9صبح

مرکز شماره 1

جمع

 

25

 

حسابداری مقدماتی

آصف

1

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

آبتین

1

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

آینده سازان

5

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

ادواری

3

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

ارم

2

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

جهان

1

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

چرخابی

2

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

حجتی

6

1389/7/6

8صبح

مرکز سنجش

حجتی نو

2

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

شاهین

7

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

علم وصنعت

4

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

علوم نوین

3

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

فرادانش

2

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

کانون فنی و حرفه ای آموزش

2

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

ملاصدرا

1

1389/7/6

11صبح

مرکز سنجش

نسیم

9

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

جمع

 

51

 

حسابداری صنعتی

ادواری

3

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

آصف

1

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

آبتین

1

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

آینده سازان

2

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

ارم

2

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

شاهین

6

1389/7/4

11صبح

مرکز سنجش

نسیم

1

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

جمع

 

13

 

مسئول حقوق ودستمزد

ایلیا نوین

1

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

ادواری

4

1389/7/5

8صبح

مرکز سنجش

آینده سازان

10

1389/7/4

11صبح

مرکز سنجش

حرفه آموزان شیراز

1

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

حجتی

2

1389/7/4

8صبح

مرکز سنجش

سهند

1

1389/7/4

11صبح

مرکز سنجش

شاهین

7

1389/7/5

8صبح

مرکز سنجش

علم وصنعت

4

1389/7/5

8صبح

مرکز سنجش

کانون فنی و حرفه ای آموزش

1

1389/7/5

8صبح

مرکز سنجش

نسیم

1

1389/7/5

8صبح

مرکز سنجش

جمع

 

32

 

حسابداری تکمیلی

ادواری

5

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

آینده سازان

1

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

ارم

1

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

حجتی

2

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

سهند

1

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

شاهین

3

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

علم وصنعت

3

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

علوم نوین

2

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

کانون فنی و حرفه ای آموزش

1

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

نسیم

1

1389/7/5

11صبح

مرکز سنجش

جمع

 

15

 

برق ساختمان

ادواری

2

1389/6/30

8صبح

هرم 1

جمع

 

2

 

نقشه برداری 2

ادواری

2

1389/6/25

9صبح

ساعی 2

جمع

 

2

 

سیم پیچی موتور

ادواری

1

1389/6/27

8صبح

کاشف

جمع

 

1

 

گلیم باف

ادواری

1

1389/6/28

15عصر

پاسارگادنو

جمع

 

1

 

اتاقدار هتل

ادواری

1

1389/6/29

11صبح

علوم نوین

جمع

 

1

 

راهنمای تور داخلی

ادواری

1

1389/6/29

11صبح

علوم نوین

جمع

 

1

 

هنر در خانه

ادواری

1

1389/6/25

8صبح

سبو

جمع

 

1

 

تعمیر رادیو

ادواری

1

1389/6/25

13عصر

مرکز خواهران

جمع

 

1

با آرزوی موفقیت