توجه: موارد ستاره دار را حتما تکمیل نمایید

نتایج آزمون کتبی 90/12/18,19

جستجو براساس مشخصات شناسنامه ای کارآموز
شهر
نام آموزشگاه
*
نام
*
نام خانوادگی
نام پدر
*
شماره شناسنامه

جستجو براساس کد ملی کارآموز

نام شهر
*
شماره ملی
-
 
درصورت بروز مشکل اطلاعات زیررا کامل نموده و دکمه ارسال را فشار دهید
نام ونام خانوادگی
E-mail
مورد اشکال
 

جستجوبراساس آموزشگاه

نام شهر
*
نام آموزشگاه
*
کلمه عبور

مدیران محترم آموزشگاه ها می توانندبا وارد کردن مشخصات بالا و رمز عبور برنامه( IRS) نتایج آموزشگاه خود را دریافت نمایند

 

footer